Obrady jury w składzie: dr Włodzimierz Wołosiuk, Tomasz Jezuit, prof. Ihor Macijewskij z Sankt Petersburga, ks. mitrat prof. Rościsław Kozłowski
Chór Monasteru Żeńskiego w Równem na Ukrainie pod dyrekcją Ihumenii Michali (Zając) zwyciężył w kategorii wykonawców zagranicznych
Chór Parafii Prawosławnej p. w. Opieki Matki Bożej w Kobylanach - dyrygent ś. p. Piotr Łastowski - I nagroda w kategorii chórów wiejskich

3 Międzynarodowy Przegląd Chórów Kolędniczych – Terespol 1998 trwał dwa dni. Wystąpiło wówczas 17 zespołów. Bogatsi o dwuletnie doświadczenie i dużo liczniejszą grupę wykonawców (w tym po raz pierwszy zza granicy) oraz zgłoszone nowe formy kolędowania, jury (do dotychczasowych dołączył prof. dr hab. Ihor Macijewskij z Sankt Petersburga) postanowiło oceniać wykonawców w kategoriach: chóry miejskie, wiejskie, młodzieżowe, świeckie, zagraniczne oraz zespoły folklorystyczne. Do udziału w kolędowaniu zaproszono po raz pierwszy chóry katolickie.

1 lutego 1998 roku, po przesłuchaniu 17 zespołów, uczestniczących w III Międzynarodowym Przeglądzie Chórów Kolędniczych – Terespol 1998, jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

 • W kategorii zespołów folklorystycznych:
  – I miejsce uzyskał Dziecięcy Zespół Piosenki Ukraińskiej ,, Ranok” z Bielska Podlaskiego pod dyrekcją Elżbiety Tomczuk.
  – II nagrodę w tej kategorii przyznano Zespołowi Folklorystycznemu ,, Rodyna” w Dubiażynie.
  – III nagrody nie przyznano.
  – Wyróżniono natomiast zespół ,,Wesołe Nutki” z Zabłocia pod dyrekcją Jadwigi Oleszczuk.
 • Wśród chórów parafialnych wiejskich:
  – I nagrodę wyśpiewał Chór Parafii Prawosławnej w Kobylanach pod dyrekcją Piotra Łastowskiego.
  – II nagrody w tej kategorii nie przyznano.
  – Przyznano natomiast dwie III nagrody, które otrzymali: Chór Parafii Przyklasztornej p.w. św. Onufrego w Jabłecznej pod dyrekcją ks. hieromnicha Jerzego Siewiereniuka oraz Chór Parafii Prawosławnej w Dobratyczach pod dyr. Wiery Waszczuk.
 • Wśród zespołów miejskich występujących w III przeglądzie:
  – I nagrody nie przyznano.
  – Równorzędne dwa drugie miejsca przypadły w udziale: Chórowi Parafii Katedralnej w Chełmie pod dyr. Andrzeja Chamratowicza oraz Chórowi Parafii Prawosławnej w Siemiatyczach pod kierunkiem Heleny Szczygoł.
  – III miejsce wyśpiewał Chór Parafii Prawosławnej w Terespolu pod dyr. Mirosława Korowaja.
  – Jury postanowiło również wyróżnić Chór Parafii Prawosławnej w Białej Podlaksiej pod dyrekcją Jana Antoniuka.
 • Wyjątkowo mocno obsadzona była kolejna kategoria – chóry młodzieżowe:
  – I miejsce wyśpiewał Chór Diecezji Przemysko- Nowosądeckiej pod dyr. Marianny Jarej.
  – II nagroda powędrowała do Hajnówki, do młodzieżowego Chóru Soboru św. Trójcy, którym kierował Marek Maciuka.
  – III miejsce przyznano Chórowi Duszpasterstwa Akademickiego w Lublinie pod dyr. Julity Wołosiuk.
 • W kategorii chórów świeckich niemal wszystkie nagrody zebrały zespoły prowadzone przez nieżyjącego już Henryka Rozporskiego.
  – I miejsca nie przyznano.
  – Dwie II nagrody przypadły w udziale: Chórowi PSS Społem oraz ,, Echu Podlasia” z Białej Podlaskiej.
  – III miejsce wyśpiewał chór ,,Granica” z Terespola.
 • W kategorii chórów zagranicznych:
  – bezdyskusyjnie zwyciężył Chór Monasteru Żeńskiego w Równem na Ukrainie pod dyrekcją Ihumenii Michali (Zając). Za niezwykle emocjonalne i nastrojowe wykonanie nie tylko kolęd uzyskał I nagrodę.
 • Publiczność po raz pierwszy mogła również wybierać swoje ulubione zespoły. W sobotę 31 stycznia najbardziej spodobał się chór parafii prawosławnej w Terespolu, natomiast w niedzielę 1 lutego Zespół Folklo- rystyczny ,,Wesołe Nutki” z Zabłocia.
 • Jurorzy przyznali również swoje wyróżnienia dyrygentom. W ich odczuciu chóry najsprawniej prowadzili: Piotr Lastowski z Kobylan oraz Henryk Rozporski z Białej Podlaskiej.

III Przegląd był najokazalszy z dotychczas zorganizowanych. Dwudniowy terminarz, pozwolił chórom koncertować w regionie oraz wzbogacić swym pięknym śpiewem przedpołudniowe liturgie niedzielne w wielu cerkwiach w regionie. Ogromne zainteresowanie publiczności terespolskim kolędowaniem zmusiło organizatorów do zmiany miejsca. Już od II Przeglądu postanowiono występy przenieść z niewielkiej sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1. Okazało się, że i to miejsce nie jest w stanie pomieścić wszystkich słuchaczy. Zainteresowanie publiczności przerosło oczekiwania organizatorów. Po raz pierwszy o Przeglądzie pisały gazety regionalne Dziennnik Wschodni i lokalne Słowo Podlasia oraz regionalna telewizja w Warszawie w swoim mazowieckim wydaniu. Tygodnik Słowo Podlasia w 6 numerze z 10 lutego napisał:

Ozdobą były występy chórów Diecezjalnego Studium Psalmistów i Duszpasterstwa Akademickiego z Lublina, jednak największą furorę poziomem i niezwykłą urodą kolęd zrobił żeński chór monastyru pw. św. Mikołaja z Horodka koło Równego na Ukrainie. Zakonnice zaprezentowały iście porywającą interpretację pieśni: Szczo to za prediwo, Spi Isusie , Dzwoniat dzwoni, A doho hospodara , Oj pidemo bratia i sestry i inne. […] Warto dodać, że tegoroczny tak liczny w uczestników przegląd mógł się odbyć dzięki życzliwemu wsparciu licznych sponsorów, w tym również ks. bpa Abla, wojewody bialskopodlaskiego Marka Czarneckiego i ministra kultury i sztuki Joanny Wnuk-Nazarowej. Impreza udowodniła potrzebę kontynuowania jej w przyszłości.

Podobny w ocenie był Dziennik Wschodni. Już na wstępie artykułu z 4 lutego autor pisze:

W zorganizowanym w miniony weekend w Terespolu III Przeglądzie Chórów Kolędniczych uczestniczyło 17 zespołów śpiewających po polsku, białorusku i ukraińsku. Najbardziej oryginalny był Chór Monasteru Żeńskiego w Horodku z Ukrainy. 15 zakonnic wykonało pieśni napisane przez Ihumenię ( przełożoną tego klasztoru) Michaiłę. Zainteresowanie występami było ogromne. Sala widowiskowa terespolskiej Szkoły Podstawowej nr 1, gdzie odbywał się przegląd pękała w szwach.

Obszerne informacje o III przeglądzie znalazły się w katalogu, wydanym przez organizatorów. Helena Godun opracowała graficznie logo przeglądu, które od tego wydania zawsze znajduje się na okładce katalogu oraz stanowi nieodłączny element scenografii sali, gdzie odbywają się występy. Scenografia sceny to umiejętnie dobrana symbolika świąt z ikoną Bożego Narodzenia, świerkami i palącymi się świecami.

Sponsorzy

 • J. E. Biskup Abel – ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko – Chełmskiej
 • Ministerstwo Kultury i Sztuki
 • Wojewoda Bialskopodlaski
 • Fundacja Wspierania Kultury Prawosławnej
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • PFM Zakłady Mięsne „Dolina Łąk” w Małaszewiczach
 • Agros Holding S. A. w Terespolu
 • Parafia Prawosławna pw. św. Jana Klimaka w Warszawie
 • GS Terespol
 • 61 Lotniczy Pułk Szkolno – Bojowy w Białej Podlaskiej
 • Orthdruk w Białymstoku
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Terespolu
 • Burmistrz Miasta Terespol
 • Wójt Gminy Terespol
 • Wójt Gminy Kodeń
 • Wójt Gminy Piszczac
 • Wójt Gminy Hanna
 • Wójt Gminy Sławatycze
 • Wójt Gminy Tuczna
 • Anna i Mikołaj Danilukowie z Legionowa
 • Irena i Konstanty Sacharczukowie z Warszawy
 • Igor Kosacki (USA)
 • Krzysztof Milanowicz z Chotyłowa
 • Maryla Łuszczewska z Terespola
 • Ryszard Osypiuk z Terespola
 • Janusz Jencz z Terespola