XXV MFKW - logo

25 To już ćwierć wieku, od kiedy ziemia terespolska gościła setki, wręcz tysiące kolędników z całej Europy, a nawet świata, a także nie mniej liczną publiczność, by zjednoczyć się we wspólnym bożonarodzeniowym kolędowaniu. Podobnie było i w 2020 roku: w ostatni weekend stycznia do Terespola zjechały chóry i zespoły kolędnicze z czterech krajów: Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Na scenie zaprezentowało się blisko 600 wykonawców, których podziwiała licznie zgromadzona publiczność.

Obecnie występujące chóry prezentują najwyższy poziom artystyczny, jednak jego największą zasługą jest przywracanie pamięci i kultywowanie wschodniosłowiańskich obrzędów kolędowania. To tutaj odbywa się dialog międzypokoleniowy, gdzie młodsi słuchając starszych, niosą w następne pokolenia tę wielowiekową tradycję. Festiwal przypomina, że ten region naszego kraju, jak mało który, przesiąknięty był wielowyznaniowym i wielonarodowościowym klimatem. Mamy nadzieję, że dwadzieścia pięć lat tradycji festiwalu uwrażliwiło nas, na siebie nawzajem; otworzyło nasze serca i umysły na tego innego, który jest naszym bliźnim…

Tegoroczna, 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu była edycją Jubileuszową. Kapituła Konkursowa wybrała łącznie 24 wykonawców, którzy zostali zaproszeni aby w dniach 25 i 26 stycznia 2020 roku zaprezentować swe dokonania podczas przesłuchań festiwalowych.

Pierwszego dnia przed terespolską publicznością bożonarodzeniowe hymny i kolędy zaprezentowali następujący artyści: Chór „Wołyńskie Dzwony” Parafii Prawosławnej Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej z Łucka (Ukraina), Folklorystyczny Zespół „Dikoje Pole” Centrum Kultury „Zelenograd” z Zielonogrodu (Rosja), Zespół Pieśni i Muzyki „Szczodryca” Mińskiego Pałacu Kultury z Mińska (Białoruś), Zespół „YuMaVita Bandura Trio” Lwowskiej Akademii Muzycznej z Lwowa (Ukraina), Chór Młodzieżowy Katedry Prawosławnej Świętej Marii Magdaleny z Warszawy (Polska), Chór Kameralny „My Diriżory” Dziecięcej Szkoły Artystycznej nr 4 w Mińsku (Białoruś), Zespół Ludowy „Bursztyn” Kobryńskiego Pałacu Kultury w Kobryniu (Białoruś), Chór Dziewczęcy „Lira” Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki ze Lwowa (Ukraina), Chór Dziecięco-Młodzieżowy „Wstrecza” Parafii Prawosławnej Ikony Matki Bożej Wszystkich Strapionych Radość z Mińska (Białoruś), Kapela Bandurzystek „Zorianycia” Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki z Lwowa (Ukraina), Chór Kameralny „Cappella Musicae Antiquae Orientalis” z Poznania (Polska).

Z kolei drugiego dnia przesłuchań na scenie zaprezentowały się następujące chóry: Chór Parafii Prawosławnej Opieki Matki Bożej ze Sławatycz (Polska), Zespół Wokalny „Oksamit” Parafii Prawosławnej Świętej Marii Magdaleny z Łucka (Ukraina), Zespół Akordeonowy „Kartuzjanie” Dziecięcej Szkoły Artystycznej z Berezy (Białoruś), Zespół Wokalny „RECHA” Katedry Prawosławnej Świętego Arcystratega Michała z Mozyrza (Białoruś), Chór „Przyszłość” Parafii Rzymskokatolickiej Przemienienia Pańskiego z Nowej Myszy (Białoruś), Chór Kameralny „Krystynopol” Domu Kultury w Czerwonohradzie (Ukraina), Chór „Sofija” Pałacu Twórczości Dzieci i Młodzieży z Wsiewołożska (Rosja), Kapela Chóralna Białoruskiego Narodowego Uniwersytetu Technicznego z Mińska (Białoruś), Chór Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej „Prawosławna Nadbużańszczyna”.

Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich to wyjątkowe spotkanie, podczas którego wszyscy uczestnicy – poprzez wykonywane utwory – wychwalają Nowonarodzonego Chrystusa, kontynuując tym samym piękną wschodniosłowiańską tradycję kolędowania. Wzmocnionemu emocjonalnemu przeżywaniu występów sprzyjają walory estetyczne Festiwalu: piękne stroje wykonawców, charakterystyczne dla regionu pochodzenia danego zespołu, jak również bogato przystrojona estrada, na której prezentują się artyści. Współorganizatorzy oraz goście zgodnie podkreślają, że Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w wyjątkowy sposób jednoczy przybywających do Terespola, bez względu na wyznanie czy poglądy.

Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu już za nami. W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim Państwu – uczestnikom za udział, publiczności – za przybycie, sponsorom i partnerom – za okazane wsparcie. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich na przyszłoroczną 26. edycję tego wspaniałego wydarzenia.

Jubileuszowa XXV edycja w mediach

Finansowanie

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych, w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego logo
Instytut Muzyki i Tańca - logo

Patronat honorowy

XXV MFKW - patronat honorowy

Patronat medialny

XXV MFKW - patronat medialny

Partnerzy festiwalu

PKO BANK POLSKI - główny sponsor