Źródło: cerkiew.pl

21 Święta Bożego Narodzenia, Objawienia Pańskiego, to czas duchowej radości; przeżywania  tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Jest to dowód na to, że nie został zapomniany w świecie Ten, Którego przyjście do ludzi na zawsze związane jest ze słowami anielskiej pieśni: ‘Chwała na wysokości Bogu, a na Ziemi pokój w ludziach budowanie ku dobremu.’ Chwała, pokój, przychylność to potrójne marzenie, potrójne pragnienie człowieka. Chwała znaczy radość, zachwyt, pełnię życia. Pokój – zaprzestanie walki, wrogości. Przychylność znaczy wszechogarniającą miłość, zaufanie i jedność. […] Tu w nadbużańskim Terespolu, tutaj na granicy Unii Europejskiej już po raz XXI słowami wschodniosłowiańskich kolęd, pieśni bożonarodzeniowych będziemy głosić radość wcielenia Syna Bożego, Który zjawia się pośród nas, jako dzieciątko. Niech więc nauczy nas dziecięcej prostoty i czystości, niech pomoże nam pokochać pokorę serca i ducha. Zjawił się wśród nas płaczący i cierpiący. Niech więc doda nam ducha odwagi do walki z pokusami otaczającego nas świata.

Takimi słowami w sobotnie popołudnie 30 stycznia 2016 roku XXI edycję Międzynarodowego Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich zainicjował ks. Jarosław Łoś, proboszcz miejscowej parafii św. Apostoła Jana Teologa i współorganizator MFKW. Festiwal po raz kolejny zorganizowano z błogosławieństwa JE Abp-a Abla, Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej.

Następnie do licznie zebranych gości w sali Miejskiego Ośrodka Kultury w Terespolu przemówiła Dyrektor Festiwalu oraz MOK Anna Pietrusik:

[…] Kolędy są dziedzictwem zarówno religijnym, jak i kulturalnym. Dlatego Miejski Ośrodek Kultury z wielką radością i dumą uczestniczy w tym wydarzeniu. Przed nami dwa popołudnia poświęcone śpiewom uczczenia Narodzenia Jezusa Chrystusa; będziemy mogli jak co roku, wsłuchać się w rozbrzmiewające pięknem wielości i różnorodności pieśni. Tutaj na wielkokulturowym, południowym Podlasiu było tak od zawsze. Tygiel narodów i kultur, stanowiący nie wątpliwe bogactwo, inspirujący i twórczy. Życzę byśmy korzystając z niecodziennej atmosfery, jaką stworzą nam, występujący dzisiaj i jutro artyści, świętowali wspólnie w radości i pokoju Narodzenie Chrystusa. […]

Jako kolejni głos zabrali również: Burmistrz Miasta Terespol p. Jacek Danieluk oraz Dyrektor Artystyczny festiwalu Andrzej Boublej.

Podczas pierwszego dnia terespolskiego kolędowania zaprezentowało się 13 chórów z Polski i zagranicy:

 • Chór „Corda Vox” – Terespol
 • Ludowa Kapela Bandurzystek „Zorianycja” Uniwersytetu im. I. Franki – Lwów (Ukraina)
 • Chór „Decima” Dziecięcej Szkoły Muzycznej im. E. A. Glebowa – Mińsk (Białoruś)
 • Chór „Bractwo” Terenowego Koła Bractwa śww. Cyryla i Metodego – Bielsk Podlaski
 • Zespoły „Inspiracja” i „Tonika” Dziecięcej Szkoły Sztuk – Żabinka (Białoruś)
 • Chór Parafii Prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego – Orzeszkowo
 • Zespół „Lelija” Rejonowego Domu Kultury – Łuck (Ukraina)
 • Kameralny Chór „Gorodnia” Wyższej Szkoły Humanistycznej – Grodno (Białoruś)
 • Chór Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia NMP – Bielsk Podlaski
 • Zespół „Swada” Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki” – Kraków
 • Chór „Zorianycja” Szkoły Muzycznej im. F. Chopina – Łuck (Ukraina)
 • Chór Nauczycielski Miejskiego Centrum Kultury – Brześć (Białoruś)
 • Ludowa Kapela Bandurzystek „Zorianycja” Uniwersytetu im. I. Franki – Lwów (Ukraina)
 • Chór „Decima” Dziecięcej Szkoły Muzycznej im. E. A. Glebowa – Mińsk (Białoruś).

Drugi dzień przesłuchań festiwalowych rozpoczął się w niedzielę 31 stycznia 2016 r. o godzinie 15.00. Wszystkich zebranych w hali widowiskowo-sportowej ciepło przywitał Dyrektor Artystyczny festiwalu p. Andrzej Boublej. Następnie głos zabrał Wicewojewoda Lubelski p. Robert Gmitruczuk:

W 1996 roku, kiedy organizowany był pierwszy przegląd kolęd wschodniosłowiańskich, nie pisały o tym media, nie transmitowało tego radio, nie pokazywała telewizja. Ale duch i idea niosła się po gminach nadbużańskich, po parafiach, wśród lokalnej ale i dalszej społeczności. Dzisiaj, po dwudziestu latach, na dwudziestym pierwszym spotkaniu na przeglądzie sala jest pełna. Wszyscy, nie tylko w Terespolu, nie tylko w pobliskich gminach ale w całym województwie mówią o tym wspaniałym i pięknym dziele. Z tego miejsca serdecznie dziękuję organizatorom festiwalu: Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Fundacji Dialog Narodów, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Terespolu oraz Nadbużańskiemu Centrum Kultury Prawosławnej za podjęcie, trud i krzewienie tej wspaniałej idei jedności. [..]

Drugiego dnia festiwalu wystąpiło 16 następujących chórów i zespołów:

 • Chór Kaplicy Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego – Warszawa (Polska)
 • Zespół “Macierz” Gminnego Centrum Kultury – Piszczac (Polska)
 • Chór “Uścisk dłoni” Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Brześć (Białoruś)
 • Chór Dziecięcy Domu Polskiego “Słoneczko” – Baranowicze (Białoruś)
 • Zespół Śpiewaczy Związku Ukraińców Podlasia – Czeremcha (Polska)
 • Chór Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej – Sławatycze (Polska)
 • Chór “Kupalinka” Dziecięcej Szkoły Sztuk – Kobryń (Białoruś)
 • Chór “Harmonia” Gminnego i Miejskiego Ośrodków Kultury – Łukowa, Józefów (Polska)
 • Młodzieżowy Chór Parafii Prawosławnej pw. Zmartwychwstania Pańskiego – Siemiatycze (Polska)
 • Zespół “Taukaczyki” Dziecięcej Szkoły Sztuk – Kobryń (Białoruś)
 • Zespół Pieśni “Echo Puszczy” Hajnowskiego Domu Kultury – Hajnówka (Polska)
 • Zespół Wokalny “Fresk” – Mińsk (Białoruś)
 • Młodzieżowy Chór przy Klasztorze Narodzenia NMP – Brześć (Białoruś)
 • Zespół “Hiłoczka” Związku Ukraińców Podlasia – Czeremcha (Polska)
 • Chór Katedry Prawosławnej pw. św. Aleksandra Newskiego – Kobryń (Białoruś)
 • Młodzieżowy Chór Katedry Prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny – Warszawa (Polska).

Dwudniowy festiwal zakończył się wspólnym śpiewem kolędy, w którym udział wzięli wszyscy zgromadzeni, zarówno występujące wcześniej grupy jaki i widzowie. Koncerty sobotni i niedzielny prowadził p. Marcin Abijski. W przerwie między występami organizatorzy serdecznie podziękowali grupie wolontariuszy, która pomagała w obsłudze tego wydarzenia. Każdy z wykonawców, prezentujących się na festiwalu, otrzymał na pamiątkową statuetkę, dyplom oraz słodki upominek.

Imprezami towarzyszącymi tegorocznej edycji festiwalu były: wystawa rękodzieła ludowa oraz retrospektywna wystawa fotograficzna pt. „10 lat ORTHPHOTO.”

Autor: Adrian Kazimiruk, fot. Tomasz Grześ – cerkiew.pl

Organizatorzy