Źródło: pulsmiasta.tv

20 Jubileuszowa edycja skłania do krótkiego podsumowania minionych dwudziestu lat. Można nie popadając w przesadę, powiedzieć że festiwal okazał się sukcesem – wpisał się w kulturalny kalendarz nie tylko miasta; jest ważny również na forum krajowym i międzynarodowym. Obecnie występujące chóry prezentują najwyższy poziom artystyczny, jednak jego największą zasługą jest przywracanie pamięci i kultywowanie wschodniosłowiańskich obrzędów kolędowania. To tutaj odbywa się dialog międzypokoleniowy, gdzie młodsi słuchając starszych, niosą w następne pokolenia tę wielowiekową tradycję. Festiwal przypomina, że ten region naszego kraju, jak mało który, przesiąknięty był wielowyznaniowym i wielonarodowościowym klimatem. Mam nadzieję, że dwadzieścia lat tradycji festiwalu uwrażliwiło nas, na siebie nawzajem; otworzyło nasze serca i umysły na tego innego, który jest naszym bliźnim. (…)

Takie słowa wypowiedziała Dyrektor MOK w Terespolu – p. Anna Pietrusik ma otwarciu XX MFKW

W piątkowy wieczór 30 stycznia 2015 roku, z błogosławieństwa Abp Abla – Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, rozpoczął się jubileuszowy XX Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich.

Na początku do licznie zebranych widzów zwrócili się: proboszcz parafii św. Apostoła Jana Teologa w Terespolu ks. Jarosław Łoś, Dyrektor terespolskiego Miejskiego Ośrodka Kultury pani Anna Pietrusik i Burmistrz Miasta Terespol pan Jacek Danieluk. „Już od dwudziestu lat festiwal gości na ziemi terespolskiej. Warto z tego miejsca wspomnieć o pierwszych pomysłodawcach: ks. Aleksym Andrejuku i śp. Krzysztofie Królu. W ciągu tych dwudziestu lat na scenie terespolskiej mogliśmy wysłuchać wielu artystów, m.in. z Niemiec czy Rumunii. Setki wspaniałych zespołów, tysiące widzów. (…) Przełom roku to czas Bożego Narodzenia. Dziś wszyscy my, chrześcijanie, obrządku prawosławnego i katolickiego, cieszymy się z narodzin Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela Świata. Zgromadzeni tu, dają przykład wielkiej miłości do bliźniego, wzajemnego szacunku. Życzymy Państwu aby te trzy dni terespolskiego kolędowania były dla nas wszystkich nie zapomnianym doznaniem duchowym i artystycznym” – stwierdził Burmistrz Terespola.

Podczas pierwszego dnia festiwalowego kolędowania w terespolskim Miejskim Ośrodku Kultury przy ul. Sienkiewicza 27 zaprezentowało się 6 chórów z Polski, Białorusi i Ukrainy. Wystąpili: Chór Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej ze Sławatycz, Zespół Folklorystyczny “Czeremszyna” z Czeremchy, Żeński Zespół Wokalny “Vidymo” Związku Ukraińców w Polsce z Sanoka, Chór Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego z Lublina, Zespół Folklorystyczny “Gamanina” Państwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki z Mińska na Białorusi oraz Chór Dziecięco-Młodzieżowy Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego z Winnicy ma Ukrainie. Każdy z chórów otrzymał na pamiątkę statuetkę, ikonę i drobny upominek.

Drugiego dnia XX Jubileuszowego Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu w sobotę 31 stycznia przed licznie zebraną publicznością zaprezentowało się 5 chórów. Jako pierwsi wystąpili: Soliści, Chór i Orkiestra Symfoniczna Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Trzon repertuaru stanowią nie tylko utwory patriotyczne czy żołnierskie ale również kolędy i pastorałki. Większość z nich pochodzi z XVII i XVIII wieku. Nieprzypadkowo więc artyści ubrani są w narodowe stroje – kontusze. Po ponad godzinnym koncercie, licznie zebrani widzowie obejrzeli film o historii festiwalu. Następnie swoje wokalne możliwości pokazał Żeński Zespół Wokalny “Vidymo” Związku Ukrainców w Polsce. “Repertuar zespołu Vidymo to pieśni i kolędy, które brzmią w Karpatach już od stuleci. Wyszukujemy stare utwory i opracowujemy je dla siebie, dla naszego zespołu i uważamy, że takie perełki są ważne dla nas i dla słuchaczy” – powiedziała dyrygent zespołu p. Marianna Jara. W przerwie między występami, organizatorzy raz jeszcze podziękowali ks. Aleksemu Andrejukowi pomysłodawcy terespolskiego festiwalu. W drugiej części przesłuchań wystąpili goście z zagranicy: Chór “Wołyńskie Dzwony” Soboru pw. Wszystkich Świętych Ziemi Wołyńskiej z Łucka na Ukrainie, Zespół Folklorystyczny “Gamanina” Państwowego Uniwersytetu Informatyki i Radioelektroniki z Mińska na Białorusi, a także Chór Dziecięco-Młodzieżowy Katedry Prawosławnej pw. Przemienienia Pańskiego z Winnicy na Ukrainie.

Podczas trzeciego, a zarazem ostatniego, dnia terespolskiego kolędowania wystąpiło osiem chórów i zespołów: Chór Dzieci, Młodzieży i Rodziców Parafii Prawosławnej pw. św. św. Cyryla i Metodego z Białej Podlaskiej, Połączone chóry Miasta Garwolin i Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Sobieniach Jeziorach, Chór “Aksion” Katedry Prawosławnej pw. św. Mikołaja z Białegostoku, Żeński Zespół Wokalny “Oksamit” Parafii Prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny z Łucka na Ukrainie, Chór Duchowieństwa Prawosławnej Diecezji Grodzieńskiej z Grodna na Białorusi, Chór Katedry Prawosławnej pw. św. Marii Magdaleny z Warszawy, Dziecięcy Chór Soboru pw. Zmartwychwstania Pańskiego z Brześcia na Białorusi, i na zakończenie festiwalu Kapela Bandurzystów “Karpaty” ze Lwowa na Ukrainie. W przerwie między występami organizatorzy serdecznie podziękowali grupie wolontariuszy, która pomagała w obsłudze tego wydarzenia.
Z okazji jubileuszu 35-lecia pracy twórczej Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał Dyrektorowi Artystycznemu Festiwalu p. Andrzejowi Boublejowi nagrodę kulturalną województwa lubelskiego. Na koniec wszyscy zgromadzeni w Miejskim Ośrodku Kultury, razem zaśpiewali kolędę “Niebo i ziemla”. W sumie na tegorocznej edycji festiwalu wystąpiło 530 wykonawców – 16 chórów i zespołów z Polski i zagranicy.

Projekt “Jubileuszowy XX Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich” dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Lubelskiego.

Autor: Adrian Kazimiruk – cerkiew.pl

Sala MOK w Terespolu w całej okazałości na XX MFKW
Ikona Bożego Narodzenia na XX MFKW
Uroczyste otwarcie XX edycji festiwalu

Terespolskie kolędowanie – film dokumentalny

Film został zrealizowany przez Zbigniewa Maciejuka, reportażystę współtworzącego portal medialny pulsmiasta.tv, a także wieloletniego współpracownika TVP Lublin. Autor od wielu lat dokumentuje historię terespolskiego kolędowania. W oparciu o bogate zasoby archiwalne przygotował film, koronujący 20 letnią historię festiwalu.

Wystawa fotograficzne na XX-lecie terespolskiego festiwalu

Wystawa jest owocem pracy wielu fotografów, dokumentujących festiwal od jego pierwszej edycji, która miała miejsce w 1996 roku. Na wystawę składa się kilkadziesiąt fotogramów, prezentujących wszystkie edycje Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

Organizatorzy

Patronat medialny

Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
prezydent.pl