18 Terespolskie kolędowanie osiągnęło dojrzałość, osiemnaście lat Festiwalu to wyrobiona marka, wierna widownia i określony poziom artystyczny. Na dwudniowym spotkaniu z kolędą wschodniosłowiańską, przy pełnej sali, zaprezentowało się 27 zespołów wokalnych, chórów parafialnych, grup śpiewaczych z Polski, w tym z Podlasia i Chełmszczyzny, Ukrainy i Białorusi.

Festiwal w Terespolu, jak się okazuje, jest świetną szkołą dla chórów parafialnych, które z roku na rok podnoszą swój poziom by wypaść jak najlepiej przed nadbużańską publicznością. Warto odnotować dobry występ chórów Parafii Prawosławnej p.w. św. Jana Teologa z Chełma i Parafii p.w. Opieki Matki Bożej z Kobylan. Obie grupy małe liczebnie potrafiły wykorzystać potencjał każdego chórzysty i harmonijnie zgrać głosy. Pięknie zaprezentowały kolędy ukraińskie, kultywując bogatą tradycję melodii cerkiewnych swego regionu. Natalia Iwaniuk – dyrygentka z Kobylan, podkreśla, jak ważne w jej pracy jest wykorzystanie i ocalenie spuścizny, którą pozostawił po sobie wieloletni psalmista kobylański, Piotr Łastowski, nie żyjący już uczestnik pierwszych edycji festiwalu.

Kolory prawosławia. Serbia.

Podczas przesłuchań festiwalowych w Terespolu prezentowana była wystawa fotograficzna “ Kolory prawosławia. Serbia” Powstała ona z bogatych zbiorów fotografii serwisu ORTHPHOTO.NET. Wystawa jest tematyczną podróżą opowiadającą o kolorach prawosławia w kolebce słowiańskiej orthodoksji – w Serbii.

Wszystkich chórów i zespołów, które wystąpiły na XVIII edycji festiwalu, można również posłuchać na stronie internetowej orthodox.fm – Prawosławnego Portalu Medialnego Diecezji Lubelsko-Chełmskiej

Terespolska publiczność na XVIII edycji festiwalu
Już tradycyjni festiwalowi konferansjerzy - Anna Jawdosiuk-Małek i Jerzy Horbowiec
I oczywiście wolontariusze, bez pomocy których festiwal nie mógłby się odbyć

Zachowanie pięknych tradycji kolędniczych z Podlasia i Chełmszczyzny, ale też „pochwalenia” się nimi na forum ogólnopolskim stawia sobie za cel Chór Studencki p.w. św. Tatiany przy Parafii Prawosławnej św. Jana Klimaka na warszawskiej Woli. Prawosławni żacy stołecznych uczelni (wielu rodem z nadbużańskich parafii) wystąpili w Terespolu po raz pierwszy, dowodząc tego, że będąc daleko poza domem, również można służyć swojej „małej ojczyźnie”.

Na terespolskiej scenie debiutowały również mniszki z Żeńskiego Monasteru Opieki Matki Bożej w Turkowicach. Na czele z siostrą Eufalią, mniszki zaprezentowały kolędy: ukraińską „Po wsiomu switu”, serbską „O radosne vesti”, polską „W żłobie leży” i stichirę święta Bożego Narodzenia na melodię bizantyńską. Swoim występem wprowadziły publiczność w ascetyczną atmosferę skupienia i kontemplacji wielkiego wydarzenia: Narodzin Boga na ziemi.

Anna Jawdosiuk Małek

Atmosferę radości i rodzinnego świętowania Bożego Narodzenia stworzyły w Terespolu zespoły z Ukrainy. Chór Żeński „Lira” i bandurzystki z „Zorianyci” (obie grupy ze Lwowa) zakończyły pierwszy dzień festiwalu, wspólnie z publicznością wykonując kolędę „Boh sa rażdaje”, za co widzowie nie szczędzili braw. Niedzielne spotkanie natomiast zwieńczył Chór Soboru p.w. Wszystkich Świętych Wołyńskich z Łucka “Wołyńskie Dzwony”, życząc wszystkim zgromadzonych „mnogich lit” w szczęściu i zdrowiu.

Autor: Anna Jawdosiuk-Małek

Organizatorzy