Zespół "Triodion" z Torunia - dzieci prawosławnego księdza: Maria, Łukasz i Michał Hajducznia
„Chorowaja Kapella" Domu Kultury w Brześciu na Białorusi

6 W 2001 roku z jeszcze z większym rozmachem zorganizowano VI edycję festiwalu. 20 i 21 stycznia w gościnnych murach Zespołu Szkół Ogólnokształcących można było podziwiać 25 zespołów z Polski, tej bliższej i dalszej oraz Białorusi i Ukrainy. Na terespolskiej scenie wystąpiło prawie 500 chórzystów. Przywołując autora artykułu zamieszczonego w Słowie Podlasia:

Program tego festiwalu był wielce urozmaicony. Popisywały się zespoły młodzieżowe folklorystyczne i świeckie obok chórów parafialnych. Największe wrażenie artystyczne pozostawiły trzy formacje: Triodion z Torunia, chór monasteru żeńskiego pod wezwaniem św. Mikołaja w Horodku na Ukrainie oraz chór braci klasztoru prawosławnego pod wezwaniem św. Onufrego w Jabłecznej. Maria, Łukasz i Michał Hajduczenia, dzieci prawosławnego duchownego, wspaniałe rodzeństwo obdarzone wyjątkowymi zdolnościami wokalnymi, urzekły słuchaczy przepięknym wykonaniem prawosławnych kolęd: Nebo i zemla, Dywnaja Nowyna, Dobryj weczir Tobi, ,,Radujtesia”. W mistrzowskim stylu zaśpiewały ukraińskie mniszki pod dyrekcją ihumenii Michaiły. Nie mniej znakomitym wykonawstwem śpiewu chóralnego na głosy popisali się bracia klasztorni z Jabłecznej pod dyrekcją archimandryty Jerzego Pańkowskiego. Wspaniale brzmiące kolędy: Nocz tichaja nad Palestynoj, Wstawajte, wstawajte czy Sława wysznich Bohu, poruszyły serca i dusze wielu słuchaczy.

Sześcioosobowe jury, wśród dotychczas oceniających pojawił się ksiądz mitrat Michał Niegierewicz z Hajnówki, obradujące pod przewodnictwem dra Włodzimierza Wołosiuka z Lublina miało trudne zadanie z wytypowaniem zwycięzców, albowiem wielu wykonawców robiło doskonałe wrażenie doborem repertuaru i poziomem wykonawstwa.

  • W kategorii chórów młodzieżowych zwyciężył zespół ,,La Musica” z Lublina pod dyrekcją Zdzisława Ohara. Chór wykonał kolędy w języku polskim i białoruskim.
  • Na drugim miejscu uplasowało się wspomniane już trio ,,Triodion” z Torunia.
  • Na trzecim miejscu exequo jurorzy widzieli chór Zespołu Szkół im. W. Reymonta z Małaszewicz i chór dziecięco-młodzieżowy parafii prawosławnej pw. Narodzenia NMP z Gródka.
  • W kategorii chórów parafialnych wiejskich pierwszą nagrodę wyśpiewali w pięknym stylu bracia monastyru z Jabłecznej.
  • Dwie drugie nagrody przypadły w udziale centralnemu chórowi parafii prawosławnej pw. Narodzenia NMP w Gródku oraz chór cerkiewny przy parafii prawosławnej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowoberezowie.
  • Niezwykle wyrównana walka o zwycięstwo toczyła się w kategorii chórów parafialnych miejskich. Pierwsze miejsce wyśpiewał chór parafii prawosławnej pw. Jana Chrzciciela z Hajnówki oraz chór Duszpasterstwa Akademickiego przy prawosławnej katedrze pw. Przemienienia pańskiego w Lublinie pod dyrekcją Julianny Wołosiuk.
  • Trzecia nagroda przypadła chórowi parafii prawosławnej w Białej Podlaskiej pw. św.św. Cyryla i Metodego.
  • Wśród chórów świeckich najlepiej zaprezentował się chór kameralny Towarzystwa Muzycznego w Lublinie pod kierunkiem Beaty Dąbrowskiej.
  • W kategorii zespołów folklorystycznych, najlepiej wypadła barwna i żywiołowa grupa ,,Ranok” z Bielska Podlaskiego, która urzekła słuchaczy swoim pięknem i wdziękiem. Ten ostatni zespół poprowadziła do zwycięstwa Elżbieta Tomczuk.
  • Nagrodą specjalną VI edycji Festiwalu nagrodzono mniszki z Horodka na Ukrainie.

Popisy chórów poza jurorami i bardzo liczną publicznością z uwagą śledzili goście, przedstawiciele władz i duchowieństwo. Swoją obecnością festiwal zaszczycił biskup Abel, który w podsumowaniu tej edycji powiedział, że:

Festiwal Kolęd w Terespolu urasta do wielkiego wydarzenia artystycznego i stanowi swoistą modlitwę podlaską. Duża w tym zasługa organizatorów: Prawosławnego Dekanatu Okręgu Terespolskiego, Miejskiego Ośrodka Kultury, do których dołączyli nowi: starostwo ziemskie bialskie i Prawosławna Parafia Wojskowa w Białej Podlaskiej. Pojawili się również nowi i hojni sponsorzy tego wyjątkowego, ekumenicznego, wielokulturowego i niepowtarzalnego kolędowania.

O VI edycji festiwalu dość obszernie pisały gazety: tygodnik Słowo Podlasia oraz Dziennik Wschodni. Fragmenty festiwalu pokazała telewizja polska w swoim regionalnym wydaniu oraz relacjonowało Radio Lublin.