XXIII MFKW - Terespol 2018

W celu wysłania zgłoszenia udziału w XXIII Międzynarodowym Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich  – Terespol 2018 prosimy o wypełnienie poniższego elektronicznego formularza. Po wypełnieniu go i kliknięciu „Wyślij” zgłoszenie udziału Państwa chóru/zespołu w XXIII edycji zostanie automatycznie przesłane emailem do organizatora festiwalu. Po poprawnym wysłaniu formularza powinni Państwo otrzymać emailem potwierdzenie otrzymania zgłoszenia przez organizatorów.

Karta zgłoszenia udziału w XXIII edycji festiwalu

Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu zespołu/chóru do udziału w Festiwalu podejmie Kapituła. O jej werdykcie poinformujemy Państwa drogą elektroniczną, telefonicznie lub faksem do dnia 30.11.2017 r.
(na podstawie §9 Regulaminu).

Prosimy, aby do 10.12.2017 r. do Organizatorów przesłać informację o:

  • potrzebie NOCLEGU chóru / zespołu wraz z podaniem nazwisk osób, w tym osobno kobiet i mężczyzn;
  • sugerowanej DACIE WYSTĘPU chóru / zespołu;
  • członkach chóru/zespołu, którzy potrzebują WIZY – prosimy o przesłanie listy z danymi: IMIĘ I NAZWISKO – brzmienie łacińskie tak, jak w paszporcie; NUMER I SERIA paszportu; DATA WYDANIA I DATA WAŻNOŚCI paszportu.

UWAGA: ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ JEDYNIE WIZY JEDNOKROTNE – NA CZAS TRWANIA FESTIWALU.

* Te pola powyższego formularza muszą zostać wypełnione, w przeciwnym razie nie będzie możliwości wysłania zgłoszenia.