XXIV MFKW - Terespol 2019

Poniżej przedstawiamy aktualne kalendarium zbliżającej się kolejnej edycji – XXIV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

do 2 grudnia 2018 r.
Należy zgłosić udział chórów / zespołów w XXIV MFKW.

 do 10 grudnia 2018 r.
Organizatorzy poinformują chóry / zespoły o zakwalifikowaniu do XXIV MFKW.

Do 17 grudnia 2018 r.
Do Organizatorów należy przesłać informacje o:

  • potrzebie noclegu zespołu/chóru, a także podać listę osób, w tym osobno nazwiska kobiet i mężczyzn;
  • sugerowanej dacie występu zespołu/chóru podczas XXIV MFKW;
  • członkach chóru/zespołu, którzy potrzebują wizy – prosimy o przesłanie listy z danymi: imię i nazwisko – brzmienie łacińskie tak, jak w paszporcie; numer i seria paszportu; data wydania i data ważności paszportu.

Do 28 grudnia 2018 r.
Do Organizatorów można zgłosić rezygnację oraz wszelkie zmiany związane z repertuarem i pobytem.

26 – 27 stycznia 2019 r. (sobota-niedziela)
Przesłuchania festiwalowe – Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, ul. Henryka Sienkiewicza 27