XXV MFKW - logo

Poniżej przedstawiamy aktualne kalendarium zbliżającej się jubileuszowej edycji – XXV Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich.

do 16 grudnia 2019 r.
Należy zgłosić udział chórów / zespołów w XXV MFKW.

do 20 grudnia 2019 r.
Organizatorzy poinformują chóry / zespoły o zakwalifikowaniu do XXV MFKW.

Do 21 grudnia 2019 r.
Do Organizatorów należy przesłać informacje o:

  • potrzebie noclegu zespołu/chóru, a także podać listę osób, w tym osobno nazwiska kobiet i mężczyzn;
  • sugerowanej dacie występu zespołu/chóru podczas XXV MFKW;
  • członkach chóru/zespołu, którzy potrzebują wizy – prosimy o przesłanie listy z danymi: imię i nazwisko – brzmienie łacińskie tak, jak w paszporcie; numer i seria paszportu; data wydania i data ważności paszportu.

Do 31 grudnia 2019 r.
Do Organizatorów można zgłosić rezygnację oraz wszelkie zmiany związane z repertuarem i pobytem.

25 – 26 stycznia 2020 r. (sobota-niedziela)
Przesłuchania festiwalowe – Miejski Ośrodek Kultury w Terespolu, ul. Henryka Sienkiewicza 27

Lubelskie - Smakuj życie!