Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich

Międzynarodowy Festiwal Kolęd Wschodniosłowiańskich nie ma formuły konkursu. Organizatorom tej imprezy kulturalnej o zasięgu międzynarodowym przyświecają następujące cele:

kultywowanie i pielęgnacja tradycji bożonarodzeniowych, prezentacja kolęd charakterystycznych dla tradycji wschodniosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem wielokulturowego i wielowyznaniowego Południowego Podlasia,

wzajemna prezentacja dorobku kulturowego, wymiana doświadczeń, wzajemne poznanie i integracja środowisk wielokulturowych w ramach wspólnoty,

przywracanie roli kolęd w pogłębianiu religijności narodów.

Uczestnikami Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich mogą być:

  • chóry
  • zespoły kolędnicze
  • zespoły folklorystyczne.

W ramach przesłuchań festiwalowych każdy uczestnik wykonuje co najmniej cztery kolędy, w tym minimum dwie w tradycji kościoła wschodniego, o łącznym czasie prezentacji do 15 minut.

Kierownictwo festiwalu

  • Anna Pietrusik – Dyrektor Festiwalu
    tel. kom. +48 507 170 018
  • Andrzej Boublej – Dyrektor Artystyczny Festiwalu (kwestie artystyczne)
    tel. kom. +48 506 146 813

Adres organizatora

Biuro Międzynarodowego Festiwalu Kolęd Wschodniosłowiańskich w Terespolu
ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol, email: info@mfkw.pl
tel./fax +48 83 375 22 65, tel. kom. +48 507 170 018